Blog Image

Advisory Responsring

Advisory Responsring

I Responsring Group samarbetar jurister och ekonomer, kvinnor och män, med mångåriga yrkeserfarenheter från advokatbyråer, revisionsföretag, banker, organisationer och företag.
www.responsring.com
info@responsring.com
Denna nyhetssida handlar om:
Juridik och Ekonomi; Företagande; Att Må Bra; Kompetensförsörjning.

1. ILSKA-hantera Din !!

Seniorpeaks Posted on Tue, March 06, 2018 10:34:33

1. Hantera Din ilska.

Vad är vi arga på egentligen?

Är du också arg i bilkön när “den där idioten inte begriper att han skall köra?”. Eller när någon tränger sig före i matkön? Eller, ännu värre, i baren på krogen när du själv stått snällt och väntat på din tur? Eller grannen som klipper gräset på fel tid? Eller inte sköter sin trädgård så som du tycker att han/hon skall sköta den? Eller när din kära åter kastat de smutsiga strumporna nedanför fåtöljen, eller klämmer mitt på nya kaviartuben – trots att du såååå många gånger talat om att hon/han inte skall göra det !!

Eller den där kollegan som du ständigt retar upp dig på och blir tvärilsk på? Eller andra saker som du retar upp dig på?

Hur viktigt är dessa saker i livet, så du blir så där “tvärilsk”? Är det värt att bli så arg att du får en påverkan på ditt hjärta.

Är det värt detta? Nej svarar du och jag, men om en stund sitter vi där igen i bilen och är tvärilskna på “de där idioterna som inte borde ha körkort!!”

Vad skall då du och jag göra åt detta? Jag har tidigare rekommenderat de utmärkta redskapen papper och penna.

Skriv ned vad du brukar bli så där “tvärilsk” på. Och inte minst viktigt – Varför du blir så där “tvärilsk”. När du har detta nedskrivet skall du noga tänka igenom följande:

Hur viktigt är just dessa småsaker i ditt liv? Är de bagateller? Är dessa bagateller ändå så viktiga ? att din ilska gör att din kropp får en rejäl törn?

Och när du blir så där “tvärilsk” på grannen, eller kollegan, gå över till honom/henne och tala om vad du tycker – eller? – Stopp – säger du – det kan man ju inte göra. Man vill ju inte ha grannen eller kollegan som fiender framöver. Jamen – vad då? Han/hon har retat upp dig till “vansinne”. MEN det är kanske dags att sortera bort grannen och/eller kollegan som “det där man blir tvärilsk på” !?

Det är kanske läge att överföra dessa “tvärilsksaker” till gruppen “halvilskbriser”, och istället må bättre när man tänker på dem.

En enkel åtgärd att varva ned vid när man är “tvärilsk”:

En andningsövning:

Sätt dig på en stol, rak i ryggen och fotsulorna i golvet. Lägg högra handen över magen. Munnen skall vara litet öppen. Fäst blicken på någonting framför dig. Andas in djupt genom näsan, fyll lungorna. Håll kvar luften i lungorna under 3 sekunder. Andas därefter sakta ut genom munnen. Upprepa denna övning tio gånger. Allt detta tar några minuter. Du känner vid varje andning hur magen höjs och hur den sjunker ihop när du andas ut. Gör detta bara dessa tio gånger, inte mer. Precis som det inte är nyttigt att “varva upp” och minska att andas, så är det inte heller nyttigt att hålla på med denna avkopplande andningsövning för länge. Lagom är bäst.

Varför är denna övning så bra? Jo, när man är stressad, ilsken, far runt och varvar upp, så andas man mer och mer högt upp i bröstet, och det blir värre och värre. Luften åker snabbare in och ut och lungorna fylls inte fullt ut och används inte på rätt sätt till kroppen och till knoppen, som är “ledningscentralen” för dig.

Sammanfattning:

– Det är inte värt att förstöra kroppen och knoppen med “tvärilskan”. tänk på hjärtat.

– Analysera bagateller och sortera bort dem att bli “halvilskbriser”.

– Tillämpa andningsövningen och varva ner.

Någon har sagt:

“Vi skrattar åt folk i vissa kulturer, som slår på trummor för att jaga bort onda andar. Själva sitter vi i ilskan och tutar i våra bilar och tror att vi därigenom kan lösa upp en bilkö”.

Kontakt:

Skicka ditt för och efternamn och din mailadress till:

advisory@responsring.com

Så återkommer vi.2. Företagssatsning !!

Seniorpeaks Posted on Sun, January 21, 2018 12:56:44

2. Företagssatsning !!!

Starta nytt företag eller ändra på det du redan har? Här är alternativen samt också om Affärsplan, kanske Kompanjoner?, och andra intressanta tips.

Alternativen: Aktiebolag, Enskild Firma, Handelsbolag, Kommanditbolag.

AKTIEBOLAG:

A. Minst 50.000 kronor i aktiekapital. Bolaget behöver inte ha detta på ett konto (efter det man haft det från början), utan kan använda det till att skaffa andra tillgångar. Det viktiga då är att bolaget är i balans – tillgångar och skulder. Man kan också starta ett bolag med s.k. apportegendom. Anlita alltid expert när du skall starta bolag – med kapital eller apportegendom.

B. Starta från grunden eller köpa ett som har verksamhet?

C. Styrelse och Ansvar, Styrelsesuppleant. Den/de som är i styrelsen är ansvarig för besluten och all verksamhet i bolaget. Suppleanten är inte ansvarig om inte denne har fått särskilda befogenheter att företräda bolaget.

D. Verklig Huvudman. Från 1 september 2017 måste alla bolag hos Bolagsverket registrera Verklig Huvudman. Man vill ha kontroll på vem/vilka som egentligen hanterar bolagen. Således en komplettering till uppgift om styrelse.

E. Registrerad Revisor i bolaget eller inte. Krav att ha revisor gäller: Om bolaget uppnår två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: fler än 3 anställda (i medeltal), mer än 1,5 miljoner i balansomslutning, mer än 3 miljoner i nettoomsättning.

F. Godkänd för F-skatt (registreras av Skatteverket). Finns ingen lag på att ha det, MEN en nödvändighet för affärerna.

G. Samarbete med revisor/redovisningskonsult. Om bolaget inte behöver registrera en revisor i bolaget, se punkt E. Rekommenderas starkt att ni tar hjälp av en revisor ändå och eller en duktig redovisningskonsult. De har alla regler aktuella och hjälper er mycket.

H. Med aktiebolag är det lätt att skilja på företagets ekonomi och den privata.

I. Med aktiebolag kan man ta ut lön när man vill och först då skall man deklarera och betala löneskatt och arbetsgivaravgifter.

J. Aktiebolag är bra om man har anställda.

K. Bra skatteregler vid försäljning. Aktier eller försäljning av det sk inkromet.

L. Fördel med aktiebolag, beskattning av vinsten är låg i jämförelse med många andra länder.

M. Ett aktiebolag kan placera i aktier och aktiefonder.

N. Det är ett måste med omfattande bokföring och administration. Årsredovisningar varje år till Bolagsverket och de skall vara korrekta. Se punkt G ovan om nyttan att ha kontakt med någon revisor och en duktig redovisningskonsult.

O. Det är absolut förbjudet att aktiebolag lånar pengar till aktieägaren. Det är straffbart.

P. Aktiebolags registrerade firmanamn är skyddat i hela Sverige.

Q. Domän – OBS – Registrera den innan registrering av aktiebolagets firmanamn hos Bolagsverket. Fifflare har som business att skynda sig att registrera domänen, när man ser namnet på Bolagsverket, och sedan kan de vilja sälja domänen dyrt till ditt bolag. (Så tänk på att åtminstone registrera: .com, .se, och gärna också .info, .nu, .net, .org, men det är ju mycket dyrt att registrera allt, det finns ju många varianter, men dessa basdomäner är ett skydd för ditt bolag).

R. Flera ägare? – Ett kompanjonavtal är en nödvändighet !!!

S. Gör en Affärsplan !!

ENSKILD FIRMA:

1. För att starta och driva enskild firma: Sökanden och ägaren får inte vara i konkurs, ha näringsförbud eller ha förvaltare.

2. Personligt ansvar för allt i verksamheten.

3. Skatt på nettot varje år efter ingiven deklaration.

4. Bokföringsskyldighet. Dock inte som omfattande som i Aktiebolag. Och Enskild Firma skall inte skicka in någon Årsredovisning till Bolagsverket.

5. Ingen anmälan om Verklig Huvudman till Bolagsverket, som i aktiebolag.

6. Godkänd för F-skatt, registreras av Skatteverket. Finns ingen lag som säger att man måste ha det, MEN en nödvändighet för affärerna.

7. Inget låneförbud i enskild firma (som i aktiebolag). Ägaren deklarerar en gång per år till Skatteverket utifrån firmans bokföring. Man kontrollerar inte kontona, firmans eller de privata, men en nödvändighet att man skiljer på firmans och den privata ekonomin.

8. Krävs inte 50.000 kronor för att starta Enskild Firma. Bara en registrering hos Bolagsverket.

9. Personens namn och personnummer är registrerade för enskilda firman hos Bolagsverket. Men man kan också registrera ett särskilt firmanamn.

10. Domän – OBS – samma rekommendation som under punkt Q ovan under Aktiebolag. Registrera domänen först – sedan firmanamnet hos Bolagsverket.

11. Man kan starta med en enskild firma och sedan, om man vill längre fram, ombilda till ett aktiebolag. Då skall man anlita expert. Eller att man startar ett aktiebolag och också behåller den enskilda firman, man har båda. Se tips i denna blogg om att anlita revisor och en duktig redovisningskonsult.

12. Den enskilda firman är registrerad i ett län. Vill man ha firmaskyddet i fler län så måste man hos Bolagsverket registrera detta.

HANDELSBOLAG

A. Minst två delägare.

B. Delägare: Två fysiska personer, eller fysisk person och juridisk person, eller två eller flera juridiska personer.

C. Godkänd för F-skatt registreras av Skatteverket. Finns ingen lag som säger det MEN en nödvändighet för affärerna.

D. Bokföringsskyldighet som i aktiebolag.

E. Registrerad revisor krävs i vissa fall. Samma regler som för aktiebolag. Se under punkten E ovan under Aktiebolag.

F. Registrering av Verklig Huvudman. Nytt från 1 september 2017. se under punkt D ovan angående Aktiebolag.

G. Handelsbolaget deklarerar en gång per år och nettot fördelas mellan delägarna utifrån deras andel i handelsbolaget.

H. Handelsbolagsavtal/Kompanjonavtal. En nödvändighet för att det skall fungera bra.

I. Delägarna har solidariskt ansvar för all verksamhet i Handelsbolaget.

J. Handelsbolagets firmanamn är registrerat i ett län. Vill man skydda firmanamnet i fler län så måste man registrera det hos Bolagsverket.

K. Domän – OBS – se under Aktiebolag punkt Q om rekommendationen att först registrera domännamnet.

KOMMANDITBOLAG

– Samma som Handelsbolag dock att en av delägarna är utsedd och registrad för detta hos Bolagsverket som komplementär. Är då ensam ansvarig för all verksamhet. Kan jämföras med styrelseansvaret i ett aktiebolag. Övriga delägare i Kommanditbolaget är Kommanditdelägare.

– För övrigt – samma regler som ovan avseende Handelsbolag.

Lycka till med ditt företag – vilket alternativ du nu väljer !!!

Kontakt:
Vill du ha assistans i någon eller några av frågorna kring Aktiebolag, Handelsbolag/Kommanditbolag, Enskild Firma, om företagande. Maila ditt För och Efternamn och mailadress till:

advisory@responsring.com

Så återkommer vi till dig.3. Bygg Teamet Smart !!

Seniorpeaks Posted on Thu, September 21, 2017 12:21:32

3. Bygg Teamet Smart i företaget/organisationen.

I Sverige har vi 1.100.000 företag. Av dessa har 1.067.000 st. (97 % av totalen) mellan 1 – 9 anställda. Jag tror att de flesta av dessa företag anser att de medarbetare man anställt också behövs i olika funktioner. Och det är i alla dessa företag som potentialen finns för utveckling och ökade arbetstillfällen i Sverige.

Så här kommer några förslag i ditt positiva team-uppbyggande:

– Alla är viktiga i ditt företag/organisation. Ingen är där, som inte behövs. Alla är viktiga “länkar i kedjan”. Brister en länk så påverkas hela kedjan.

Undvik att prata om ordet “enkla jobb”. Skapa istället Samhörighet och Samarbete.Tänk på hur det var i en del bruksorter förr. Man delade in folk i “Mycket bra”, “Bra”, “Mellanbra” och “Sämst” – dvs de som var längst ned på skalan och behövde stå med mössan i hand. I ett modernt samhälle och i moderna företag/organisationer skall det givetvis inte vara så. Så för att undvika missförstånd – använd inte ordet “Enkla Jobb” utan skapa VI-tänkande.

Teamet byggs på kunskap och erfarenhet. Ge varje medarbetare de arbetsuppgifter, som denne klarar av. Och dina medarbetare, och du själv, skall vara positiva och stolta över vad ni gör.

Du accepterar INTE Mobbing. Alla skall känna till att om någon ägnar sig åt detta så får de sluta. Det är tyvärr vanligt på en del arbetsplatser, och det är ledarens ansvar att få stopp på detta. Det är precis som i skolan – ingen skall behöva komma och behöva riskera att bli mobbad på den plats där man är hela dagarna. Och du som ledare – “blunda inte och hoppas att det löser sig av sig själv” Det gör ALDRIG det utan ta omedelbart tag i problemet. Då stärker du medarbetarnas respekt för dig och företaget/organisationen samt Samhörigheten.

Uppför dig korrekt i klädsel och uppträdande. Tänk på hur du pratar. Om du använder nonchalanta och fräcka ord, så kommer också dina medarbetare att göra det. Både internt och när de företräder företaget/organisationen utåt. Och det där med fräckisar – de är roliga i bastun vid rätt tillfälle – men inte i arbetet. Alla kanske skrattar med när du drar dem – men de tycker förmodligen att du är töntig. Men uppför dig i företaget/organisationen så att dina medarbetare respekterar dig och företaget/organisationen.

I en kommande artikel kommer jag att utveckla frågorna kring “Om man har fått in ett rötägg i företaget/organisationen” – VAD gör man då?

Avslutningsvis ett ord på vägen:

“Var en Röst – inte ett Eko” (Albert Einstein)

Kontakt:

Vill du ha assistans i dessa och andra frågor i företaget? Skicka ditt För och Efternamn och Mailadress till:

advisory@responsring.com

Så återkommer vi till dig.4. Kan du Debet och Kredit !?

Seniorpeaks Posted on Thu, September 07, 2017 10:58:43

4. Kan du Debet och Kredit ?!

Oavsett om du är företagare, eller anställd i ett företag/organisation, eller skall söka en anställning: Lär dig bokföring/redovisning !!

Och när du skall använda ditt CV i olika sammanhang – ta då också med att du har en utbildning i redovisning. Dvs. att du lärt dig detta med Debet och Kredit. Du behöver inte ta poäng på universitet utan flera företag har utbildningar i redovisning, kvällar, dagar, helger. Kolla upp detta genast och anmäl dig till en kurs.

Du får lära dig att bokföra och vilka resultat det ger. Att du kan läsa av en balans- och resultaträkning, en budget, att göra en budget. Och att du sedan i företaget/organisationen ser när kostnader ökar/minskar, likaså intäkterna, att de där kunderna inte betalar, att pengarna kommer att räcka till löner, skatter och hyra. Bl.a. detta. Och att du kan föreslå förändringar i inkomstslag och kostnadsslag så att det blir ännu bättre i företaget/organisationen.

Och om du har ett sådant arbete, eller om du är företagare, så måste du kunna resonera med revisorn och med banken. Och om ex. Skatteverket besöker och ställer frågor så måste du som chef/ledare kunna svara. Du kan helt enkelt inte framstå som en analfabet inom ekonomi.

Och den som sköter redovisningen, om du har en anställd eller om du anlitar en redovisningskonsult externt, så måste ju denna/denne kunna resonera med dig angående olika saker och också ha ett “bollplank”. Och du måste lämna korrekta underlag så att redovisaren kan sköta sitt arbete. Den där tiden är förbi, när företagaren/chefen sade: “Det där med bokföringen begriper inte jag, men jag har “Elsa” som sköter allt detta, så slipper jag”. Praktiskt – men – korkat tänkt !!

Jag vill avsluta med ett ord på vägen:

“If I have 300 ideas in a year and just one turns out to work, I am satisfied” (Alfred Nobel)

Kontakt:

Vill du ha assistans i dessa frågor eller andra företagsfrågor så maila ditt Förnamn och Efternamn och Mailadress till:

advisory@responsring.com

Så återkommer vi till dig.5. Att delta i konferens/event !!

Seniorpeaks Posted on Wed, August 16, 2017 12:03:17

5. Planera ditt deltagande i Konferens/Event !

Här får du tio tips vad du skall göra före, under och efter för att det skall bli så effektivt som möjligt för ditt företag/organisation.

1. Kom i tid. Gå runt och se hur det ser ut. Bekanta dig med andra deltagare som kommer succesivt. Skall du bo över så checka in på rummet och gör dig hemmastadd. Det är en mycket dålig start för dig om du kommer bland de sista och stressar in i lokalen.

2. Programmet. Läs åter igenom programmet för konferensen/eventet och notera tider, lokaler, deltagare och vad personen/personerna heter som håller i det hela.

3. Du är i tjänst. Kom ihåg att du är en representant för ditt företag/organisation. Var vänlig och artig, le och presentera dig och vad du representerar. Var aktiv !

4. Visitkort och presentationsmaterial. Ha snygga visitkort. Inte blanka utan sådana man kan skriva på. När du får visitkort notera då på dem kännetecken på den du fick det av, så kommer du ihåg lättare efteråt. Och ha med material om ditt företag/organisation, som du kan lämna över till vissa utvalda. Du väcker intresse för fortsättning.

5. Stanna under hela konferensen/eventet. Du vet ju inte om viktiga saker kommer att tas upp i slutet eller att du på slutet träffar den där viktiga kontakten.

6. Delta i konferensfesten/eventminglet. Kom i tid till den, så hinner du prata med de andra innan middagen/festen börjar.

7. OBS – litet alkohol. Glöm inte det! Du är i tjänst och representerar ditt företag/organisation. Alkoholen avtrubbar dig och du glömmer bort viktiga detaljer. “Att festa loss” – det kan du göra vid andra tillfällen i trygghet med dina lojala vänner.

8. Lyssna mer än prata. Andra tycker om att prata. Om du lyssnar intresserat, mer än du pratar, så kommer de andra att uppleva dig och ditt företag/organisation som mycket intressant.

9. Ta kontakt på rätt sätt. Få hellre bra kontakter under dagen/kvällen med några stycken, som kan vara bra att ha framöver, än att du bytt visitkort med massor som sedan inte ger någonting.

10. Glöm inte uppföljningen. När du kommer hem – sätt dig i lugn och ro och gå igenom vad som hänt och sortera visitkort och annat material. Gör det direkt första dagarna.

Och nu: “Smid medan järnet är varmt”. Ta kontakt med de viktiga kontakterna per mail eller telefon. Boka in möten, luncher, besök dem eller bjud in dem till ditt företag/organisation.

Till sist ett ord på vägen till dig och mig i Företagande:

“Jag har ingen speciell talang. Jag är bara passionerat nyfiken av mig” (Albert Einstein).

Kontakt:

Vill du ha assistans i dessa frågor eller andra företagsfrågor så kan du maila För och Efternamn och mailadress till:

advisory@responsring.com

Så återkommer vi till dig.6. Hålla Tal – Ja, Du kan det !!

Seniorpeaks Posted on Tue, May 02, 2017 11:43:00

6. Hålla Tal – Ja, Du kan det !!

65 % av alla personer i företag och organisationer tycker inte om att stå framför andra och hålla tal eller ha ett anförande. Det visar en internationell utredning. Bara ca. 10 % verkligen tycker om att stå där och prata.

Men företräder du ett företag eller organisation så måste du förr eller senare göra detta. Du måste stå där och du måste göra det bra.

Här spaltar jag upp litet tips hur du kan genomföra ett tal eller anförande, och att du kommer att lyckas med det. Och att du känner dig nöjd.

1. Ta reda på exakt vilka du skall prata inför. Vad arbetar de med, deras företag/organisation, ålder, kön, intressen, vad kan de om ditt ämne.

OBS – du är där för att prata om ditt företag och dess produkter eller din organisation. “Bluddra” inte för mycket om dig själv. Bara kort. Vill någon veta mer så frågar de. (En del företagsledare gör det misstaget att de pratar merparten av tiden om sig själva – när de skall prata om företaget).

2. Skriv ned punkter vad du skall prata om. Lär dig noga vad du skall säga. Repetera och repetera igen innan – Lär in.

3. Lär dig utantill de första meningarna, som du startar med och den sista meningen. Då vet du början och slutet.

4. Var där i god tid. Titta runt hur det ser ut och prata med de som skall vara med. Du kan sedan under anförandet titta på just dessa då och då. Då har du någon “bekant” där framför dig.

5. Ha ett vattenglas tillgängligt. Blir du nervös – ta en klunk, eller om du vill göra en konstpaus.

6. Försök engagera åhörarna. Ställ frågor eventuellt. Om inte så bara retoriska frågor – och du svarar själv.

7. Stå inte blick stilla, utan rör på dig då och då, om det finns utrymme till det.

8. Berätta en rolig historia – Men OBS – den skall vara rolig !!

9. Undvik alltför många siffror, årtal och liknande. Ta fram de viktigaste fakta. Att visa en Power Point med detaljer kan vara bra – men kan också vara tröttande om du bara läser innantill vad som står där – inte bra.

10. Var entusiastisk le och visa att du är stolt över ditt företag/organisation. Om du tycker att åhörarna “ser sura ut”, så beror det kanske på att de koncentrerar sig och de kanske rent av beundrar dig, som törs stå där och prata inför dem. De kanske tillhör de där 65 % som inte vill byta med dig – de som känner obehag att prata inför folk. Och en upprepning – men ack så viktig – Åhörarna är inte farliga – de är där för att lyssna på just dig. Det är ju toppen, eller hur?

11. Sist men inte minst – Informationsmaterial. Före anförandet, talet, skall du noga förbereda informationsmaterial, som du skall dela ut och obs – dina visitkort. Du kan dela ut före anförandet, ex lägga på allas stolar, eller dela ut efteråt. Om du har en kollega med dig, så kan ju denne hjälpa till och dela ut, ex. vid utgången. OBS – ditt informationsmaterial och dina visitkort – skall vara snygga – Inte något hafs !!

Ett ord på vägen:

“Every morning starts a new page in your story. Make it a great one Today”

Kontakt:

Vill du ha assistans i dessa eller andra företagsfrågor: Maila ditt För och Efternamn och mailadress till:

advisory@responsring.com

Så återkommer vi.7. Tackla Problemen – Och Må Bra !!

Seniorpeaks Posted on Tue, April 18, 2017 11:07:45

7. Tackla Problemen – och Må Bra !!

Vi har alla Positiva och Negativa Problem, som vi går och funderar på. Hur löser jag detta? Det kan gälla ekonomi, personalproblem, andra problem i företaget och/eller organisationen, bråk med en släkting – eller vad det nu kan vara. Men det gnager ofta varje dag.

Om problemet är akut – så lös det. Men annars kan du göra så här:

Avsätt en förmiddag mitt i veckan: Gå igenom alla problem som du har. Lägg upp alla dessa på ditt arbetsbord med papperslappar på varje enskilt problem eller varför inte Post-it-lappar i olika färger. Rött för negativa problem och kanske grönt för positiva problem.

Eller du kanske har en anteckningsbok med olika flikar för olika problem.

Tag dem en och en och tänk igenom lösningar. Fatta beslut !! vad du skall göra.

När du gått igenom alla så skall du sortera upp vilka som skall hanteras:

– samma dag.

– samma vecka

– längre fram i tiden.

– eller som du kan strunta i fullkomligt.

Bestäm och skriv i dessa tider i din dagbok, mobilen eller pappersdagboken, så vet du exakt när du skall göra vad, när och hur.

Det kommer att kännas så skönt när du gjort denna genomgång. Och du kommer att tycka att problemen inte är så stora och svåra som du tyckte när du hela tiden gick och grubblade på dem.

Och du ser att de går att lösa – med din kloka planering !!

Genom denna uppsortering kommer du att få sinnesro. Och du kan stänga av och gå och grubbla. Du har ju nu planerat vad, när och hur.

Det bryter ju ned en människa att hela tiden “gå och grubbla på problem”.

Ord på vägen:

“Det viktigaste är inte att aldrig falla – utan det viktigaste är att resa sig efter varje fall” (kinesiskt).

Kontakt:

Vill du ha assistans i företagsfrågor så kan du skicka ditt För och Efternamn samt mailadress till:

advisory@responsring.com

Så återkommer vi.8. Skicka Aldrig elaka mail !!!

Seniorpeaks Posted on Wed, April 05, 2017 12:07:59

8. Skicka Aldrig elaka mail !!

Först: Hantera dina mail.

Det kan vara ett otyg. Samtidigt fantastiskt, effektivt och snabbt. Men man kan inte avsätta halva dagarna för att läsa en massa mail och dessutom hinna svara, och för övrigt hinna med allt annat på “nätet”. Det blir ett gissel.

Bland alla de mail man får, så är det massor av oväsentligheter, erbjudanden, reklam, spam, Men här och där viktiga mail.

Gör så här:

Avsätt en speciell tid varje dag, ex. direkt efter lunch. “Bläddra” igenom alla mail utan att öppna dem. Gå tillbaka och plocka ut ett efter ett av de mail, som du anser är viktiga. Svara på de som du kan svara på direkt, annars “lägg dem för handläggning”.

När du sedan har minst att göra, strötid, kan du titta på resten av mailen som du lagt “för handläggning”, samt se på erbjudanden. Det kan ju finnas bra erbjudanden. Resten kan du passa på och sudda bort.

Allt skall ju gå så fort och svar skall skickas direkt, känner du igen det? Men du kan bromsa upp det hela genom att följa dina egna rutiner. Och många, många mail behöver man faktiskt inte svara på under minst ett par dagar. Det minskar din stressfaktor avsevärt.

Och nu: OBS !! Skicka Aldrig elaka mail !!!

Om du skriver ett elakt mail – så skicka det inte. Utan spara det och låt det ligga till sig några timmar – helst över natten.

Titta på det igen och bedöm om du skall skicka det. Du kommer förmodligen fram till att du skall ändra i innehållet, eller helt enkelt skriva ett nytt. För glöm inte bort att det elaka mailet kan mottagaren skicka vidare till flera tusen, ja – i princip hur många som helst, och visa “vilken idiot du är”. Och du vet inte ens att ditt mail har skickats vidare och i så fall till vilka. Eller att mottagaren sparar mailet och ta fram det den dag denne vill skada dig eller ditt företag.

Så skicka bara de mail som du själv, efter noggrann analys, tycker är bra.

Före 1995 – det var faktiskt inte så länge sedan – så fanns inte internet och mail allmänt, utan då var man tvungen att skriva brev på ordbehandlare eller skrivmaskin, faxa det till en mottagare eller posta genom Postverket. Då fanns en begränsning för mottagaren att skicka detta vidare till andra av praktiska skäl. Men som sagt – idag behövs bara några tangenttryck på en dator och ett mail kan skickas till hur många som helst på någon sekund.

Så tänk dig mycket noga för – dvs. för din PR och Profil – när du mailar !!

Ett Ord på vägen:

“Time is like a river. You cannot touch the same water twice, because the flow that has passed will never pass again. Enjoy every moment of your Life !!

Kontakt:

Vill du ha assistans i företagsfrågor så kan du skicka För och Efternamn samt Mailadress till:

advisory@responsring.com

Så återkommer vi.Next »